Személy-és vagyonvédelmi vonatkozások


A vállalkozás 2016-tól bejegyzett, személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozási tevékenység végzésére jogosult. A cég személy- és vagyonvédelmi célra használatos marok lőfegyverekkel, e vonatkozásban is képzett személy- és vagyonőrökkel, továbbá mindazon technikai felszereltséggekkel rendelkezik, amelyek a hivatkozott minőségi vállalások megbízható teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

alternative
Berendezések

A szervezet a rendezvények megnyugtató védelmét szolgáló fémkereső kapukat és röntgensugaras átvilágító berendezéseket az adott helyszínre saját rendszerében szállítja és telepíti, illetve ezen eszközöket saját és kiképzett védelmi személyzetével működteti.

alternative
Fegyveres kíséret biztosítása

Azon szállítmányok esetében, amelyek természetüknél vagy értéküknél fogva kizárólag kiemelt biztonsági előírások alapján szállíthatóak, a cég a szükséges engedélyekkel, biztosításokkal és különleges esetekben, szakképzett személyzettel garantálja nevezett szállítmányok védelmét.