alternative
EDD

A földi kiszolgálási engedély megszerzésével párhuzamosan elkezdődött a vállalkozás robbanóanyag-kereső kutyáinak képzése. A felelős hatóság a robbanóanyag-kereső teameket, azaz a kutyákat és vezetőiket együttesen alkalmasnak találta a célfeladatok jogszerű elvégzésére. A Kombi-Service Kft. jelenleg 6 robbanóanyag-kereső teammel rendelkezik...

alternative
KOMBI XRY HUB

2019. januárjában felépült a vállalatcsoport 2220 Vecsés, Almáskert út 5. szám alatti 1600 négyzetméteres, KOMBI XRY HUB elnevezésű könnyűszerkezetes raktárbázisa, amely kizárólag az azonosítható légi áruk védelmi ellenőrzését szolgálja...

alternative
Személy- és vagyonvédelem

A vállalkozás 2016-tól bejegyzett, személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozási tevékenység végzésére jogosult vállalkozás, amely személy- és vagyonvédelmi célra használatos marok lőfegyverekkel, e vonatkozásban is képzett személy- és vagyonőrökkel, továbbá mindazon technikai felszereltséggel rendelkezik, amely a hivatkozott minőségi vállalások megbízható teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges...

alternative
Minőségbiztosítás

A cég ügyfelei számára – a felelős hatóság által jóváhagyott tesztprotokoll szerint és légiközlekedés-védelmi szakértők részvételével – légiközlekedés-védelmi minőségbiztosítási auditokat végez és inert DSA teszttárgyakkal nyílt és rejtett teszteléseket hajt végre.

alternative
A vállalkozás, mint oktató szervezet

A Kombi-Service Kft. a felelős hatóság által jóváhagyott oktatói szervezet, amely jogosult légiközlekedés-védelmi képzések szervezésére és lebonyolítására. A szervezet saját állományú légiközlekedés-védelmi oktatói által képzi saját és más vállalkozások védelmi személyzetét..