KOMBI XRY-HUB


2019. januárjában felépült a vállalatcsoport 2220 Vecsés, Almáskert út 5. szám alatti 1600 négyzetméteres, KOMBI XRY HUB elnevezésű könnyűszerkezetes raktárbázisa, amely kizárólag az azonosítható légi áruk védelmi ellenőrzését szolgálja. A KOMBI XRY HUB az xry@kombi-service.eu e-mail címen fogadja a megrendeléseket, amelyeket visszaigazolva optimálisan ütemez és végzi a légi rendeltetésű rakományok hatékony vizsgálatát. Az időközben 2.375m2-esre bővült könnyűszerkezetes raktárbázis lehetővé teszi a légi áruk teljeskörű ellenőrzését, tárolását, kezelését és palettázását.

alternative
Röntgenes ellenőrzés

Az azonosítható légi áruk telephelyi átvilágítása:
1 db Smiths Heimann HS 180180 300 kV ,
4 db Smiths Heimann HS 145180 160 kV ,
4 db Smiths Heimann HS 6030di 140 kV,
4 db Smiths Heimann HS 6040i 140 kV,
csőfeszültségű röntgensugaras átvilágító berendezésekkel történik. A vállalkozás tulajdonában lévő 300kiloVolt csőfeszültségű készülék egyedülálló képességeinek köszönhetően, a korábban jellemzően csak alternatív módszerekkel ellenőrzött légi rakományok, már Magyarországon is (a Kombi XRY HUB telephelyén) átvilágíthatóvá váltak. A röntgensugaras átvilágító berendezések maximális terhelhetősége 2000 kg/cll, méterenként 750- 1000 kg.

A társaság a megrendelők hatékony kiszolgálása érdekében, egyedülálló módszert alkalmazva, a helyszínen folyamatosan készenlétben tart robbanóanyag- kereső kutyás teameket, amelyeket időkésedelem nélkül alkalmazni tud. A telephelyen egy időben, egy megrendelőhöz kötődő szállítmány védelmi célú ellenőrzése történik, amellyel elkerülhető az árukeveredés lehetősége.

alternative
Egyéb kiegészítő szolgáltatások a hatékonyság növelése érdekében

A rakományok telephelyi mérlegelése hitelesített mérleggel történik (terhelhetősége maximum 3 tonna). A vállalatcsoport széleskörű tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkezik a természeténél, méreténél vagy jellegénél fogva nem röntgenezhető azonosítható légi áruk alternatív áruvizsgálati metódusait illetően, amelyeket elsősorban a hivatkozott telephelyen végez, azonban megrendelői elvárás szerint külső pontos átvizsgálást is vállal.

A társaság által kifejlesztett védelem-technológiai megoldások - a teljesség igénye nélkül - kellő garanciát nyújtanak a lenti megrendelői árucsoportok légi alkalmasságra tételét illetően:

  • jármű és ipari berendezés
  • vákuumcsomagolt áru (megbontás, áruvizsgálat, vákuumzárás visszaállítása)
  • granulátum (porózus) rakomány
  • bőr- és nyálkahártya irritáló küldemény
  • mezőgazdasági termény
  • különféle folyadék és gél állagú anyag
  • olaj és olajszármazék (szivattyús átfejtés)
  • UN számmal ellátott szállítmány (adott esetben közvetlenül OAH-hoz bekötött, hitelesített sugárzásmérő műszerrel való mérést követő vizsgálat)
  • 2 db KALMAR dízel villás targonca 6 és 12 tonnás maximális teherbírás

Árubontás

Azokban az esetekben szükséges, amennyiben az X-RAY árut röntgenezés céljából kisebb egységekre kell bontani, vagy EDD vizsgálat miatt a kisebb egységekre bontás indokolt.

Azonosítható légi árú kiszállítása

Az átvizsgált légi rendeltetésű szállítmányok telephelyről a repülőtéri handling cégekhez történő átszállítása és leadása az áru steril státuszának folyamatos fenntartása mellett, a Kombi-Express Kft. meghatalmazott ügynöki (RA: Regulated Agent) státusza alatt történik.

Mérlegelés

Hitelesített mérleggel maximum 3 tonnás áru mérése biztosítható.

Külső pontos átvizsgálás

Az eljárás azon áruk esetében alkalmazott, ahol az áru védelmi ellenőrzése csak az áru előállítási, vagy csomagolási helyszínén megoldható. Az átvizsgálást és a sterilitás fenntartását a cég minimum 2 főből álló team-mel végzi. A team tartalmaz 1 védelmi ellenőri végzettséggel rendelkező munkatársat és 1 EDD - Robbanóanyag kereső kutya + vezetője - párost. Az árut a team a leadási helyszínre is elkíséri.

Azonosítható légi áruk és más szállítmányok átmeneti tárolása/bértárolás

A telephelyek aktuális kihasználtsága függvényében átmeneti vagy tartós jelleggel biztosítható a rakományok tárolása.

Fegyveres biztosítás

Kényes szállítmányok esetén megfelelő vagyonvédelmi felelősségbiztosítás mellett, - személy- és vagyonőri szolgáltatás keretében - telephelyi őrzést, országhatáron belüli fegyveres kísérést vállal a társaság.